Informační zákon

Ochrana os. údajů

Potvrzením objednávky uděluje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Sensormet s.r.o. (dále jen Sensormet) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Sensormet není oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám a zavazuje se zpracovávat tyto údaje po nezbytně dlouhou dobu pouze za účelem obstarání objednávky kupujícího a vyřízení případné reklamace.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností Sensormet považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

V případě udání e-mailové adresy můžete dostávat průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Sensormet.cz - Bringing More To Biking
StarCom - komunikační systém do helmyEDZScottoilerKriegaDraggin JeansAirhawkExo 2HagonV2Blue EyeV.I.O.